O-0882

Zdjęcie
O-0882
Symbol / nazwa O-0882
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 20 x 1.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis