O-0879

Zdjęcie
O-0879
Symbol / nazwa O-0879
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 32.98 x 2.62
Materiał NBR70A
Typ O
Opis