O-0873

Zdjęcie
O-0873
Symbol / nazwa O-0873
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 32.7 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis