O-0872

Zdjęcie
O-0872
Symbol / nazwa O-0872
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 21.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis