O-0871

Zdjęcie
O-0871
Symbol / nazwa O-0871
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 64.5 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis