O-0869

Zdjęcie
O-0869
Symbol / nazwa O-0869
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 304.1 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis