O-0867

Zdjęcie
O-0867
Symbol / nazwa O-0867
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 11 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis