O-0861

Zdjęcie
O-0861
Symbol / nazwa O-0861
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 72 x 3
Materiał SM-250
Typ O
Opis