O-0853

Zdjęcie
O-0853
Symbol / nazwa O-0853
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 152 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis