O-0849

Zdjęcie
O-0849
Symbol / nazwa O-0849
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 301.5 x 8.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis