O-0845

Zdjęcie
O-0845
Symbol / nazwa O-0845
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 22.3 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis