O-0833

Zdjęcie
O-0833
Symbol / nazwa O-0833
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 53.5 x 3.2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis