O-0832

Zdjęcie
O-0832
Symbol / nazwa O-0832
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 125 x 5.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis