O-0830

Zdjęcie
O-0830
Symbol / nazwa O-0830
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 209.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis