O-0826

Zdjęcie
O-0826
Symbol / nazwa O-0826
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 85 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis