O-0820

Zdjęcie
O-0820
Symbol / nazwa O-0820
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 20.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis

K