O-0817

Zdjęcie
O-0817
Symbol / nazwa O-0817
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 55 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis