O-0816

Zdjęcie
O-0816
Symbol / nazwa O-0816
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 94 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis