O-0813

Zdjęcie
O-0813
Symbol / nazwa O-0813
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 114.2 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis