O-0811

Zdjęcie
O-0811
Symbol / nazwa O-0811
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 32.4 x 4.6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis