O-0807

Zdjęcie
O-0807
Symbol / nazwa O-0807
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 34.65 x 1.8
Materiał SM-250
Typ O
Opis