O-0805

Zdjęcie
O-0805
Symbol / nazwa O-0805
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 17.9 x 2.6
Materiał FPM75A
Typ O
Opis