O-0800

Zdjęcie
O-0800
Symbol / nazwa O-0800
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 82 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis