O-0799

Zdjęcie
O-0799
Symbol / nazwa O-0799
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 74 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis