O-0798

Zdjęcie
O-0798
Symbol / nazwa O-0798
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 75 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis