O-0796

Zdjęcie
O-0796
Symbol / nazwa O-0796
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 247 x 5.8
Materiał SM-250
Typ O
Opis