O-0795

Zdjęcie
O-0795
Symbol / nazwa O-0795
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 19 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis