O-0793

Zdjęcie
O-0793
Symbol / nazwa O-0793
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 112 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis