O-0791

Zdjęcie
O-0791
Symbol / nazwa O-0791
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 1.78 x 1.2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis