O-0790

Zdjęcie
O-0790
Symbol / nazwa O-0790
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 125 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis