O-0789

Zdjęcie
O-0789
Symbol / nazwa O-0789
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 196.22 x 5.33
Materiał NBR70A
Typ O
Opis