O-0788

Zdjęcie
O-0788
Symbol / nazwa O-0788
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 75 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis