O-0787

Zdjęcie
O-0787
Symbol / nazwa O-0787
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 300 x 6.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis