O-0783

Zdjęcie
O-0783
Symbol / nazwa O-0783
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 170 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis