O-0781

Zdjęcie
O-0781
Symbol / nazwa O-0781
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 62 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis