O-0779

Zdjęcie
O-0779
Symbol / nazwa O-0779
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 48 x 9
Materiał NBR70A
Typ O
Opis