O-0778

Zdjęcie
O-0778
Symbol / nazwa O-0778
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 590 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis