O-0768

Zdjęcie
O-0768
Symbol / nazwa O-0768
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 59.2 x 5.7
Materiał NBR60A
Typ O
Opis