O-0767

Zdjęcie
O-0767
Symbol / nazwa O-0767
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis