O-0764

Zdjęcie
O-0764
Symbol / nazwa O-0764
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 127 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis