O-0763

Zdjęcie
O-0763
Symbol / nazwa O-0763
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 120 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis