O-0762

Zdjęcie
O-0762
Symbol / nazwa O-0762
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 120 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis