O-0761

Zdjęcie
O-0761
Symbol / nazwa O-0761
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 86 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis