O-0760

Zdjęcie
O-0760
Symbol / nazwa O-0760
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 135 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis