O-0759

Zdjęcie
O-0759
Symbol / nazwa O-0759
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 159 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis