O-0758

Zdjęcie
O-0758
Symbol / nazwa O-0758
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 140 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis