O-0754

Zdjęcie
O-0754
Symbol / nazwa O-0754
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 84 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis