O-0753

Zdjęcie
O-0753
Symbol / nazwa O-0753
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 88 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis