O-0752

Zdjęcie
O-0752
Symbol / nazwa O-0752
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 9.7 x 3.3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis