O-0728

Zdjęcie
O-0728
Symbol / nazwa O-0728
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 39 x 4
Materiał NBR80A
Typ O
Opis